Proiecte de Decizii

Consultări publice la Proiectul de Decizie ”Cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la cimitirele orașului Cricova”.

Consultări publice la proiectul de buget al or_ Cricova pe a_ 2020

Regulamentul privind condiţiile şi criteriile de stabilire și acordare a ajutorului material din Fondul local de susținere socială a populației

Proiect de decizie cu privire la aprobarea Statului Întreprinderii Municipale Regia Comunal-Locativă Cricova În conformitate cu Legea.

12.02.2019

 

PROIECTUL DE DECIZIE ” Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea asistenței financiare pentru protezarea dentară persoanelor din grupurile social-dezavantajate din or.Cricova”

Anexa nr.1 la cerințe stradal.

Anexa nr.1 la cerințe stradal (1).

Anexa nr.2 la cerin comertul ambulant stradal (1).

Anexa nr.2 la cerin comertul ambulant stradal (2).

anexa nr.3 la cerințe ambulant strad.

anexa nr.3 la cerințe ambulant strad (1).

Relumanent de desfăsurare a activității de comert.