Deciziile consiliului

Anul 2023

Sedința Consiliului orășenesc Cricova din data de 14 decembrie 2023

Decizia nr. 2/2 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Cricova pe anul 2024 în prima lectură”

Decizia nr. 2/3din 14 decembrie 2023 „Cu privire la corelarea bugetului primăriei or. Cricova pe anul 2023”

Decizia nr. 2/4 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul primăriei orașului Cricova pe anul 2023”

Decizia nr. 2/5 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2  la Decizia Consiliului orășenesc Cricova nr. 4/9 din 14.09.2023 „Cu privire la aprobarea taxei pentru instruire în Școala de Arte din orașul Cricova pentru anul de studii 2023 - 2024 ””

Decizia nr. 2/6 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la rectificarea bugetului primăriei or. Cricova pe anul 2023”

Decizia nr. 2/7 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul primăriei or. Cricova”

Decizia nr. 2/8 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare  din Fondul de Rezervă a Primăriei or. Cricova pe anul 2023”

Decizia nr. 2/9 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova a Deciziei Consiliului orășenesc Cricova nr. 5/5 din 19.09.2023 „Cu privire la acordul de transmitere în sublocațiune a bunului imobil închiriat de către  SC „Atomi Trans ” SRL””

Decizia nr. 2/10 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la delegarea unui reprezentant al Consiliului orășenesc Cricova în componența Consiliului Administrativ al IPLT „Al. Mateevici” din or. Cricova”

Decizia nr. 2/11 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la includerea unui reprezentant al Consiliului orășenesc Cricova în componența Consiliului  Administrativ al IET nr. 33 din or. Cricova”

Decizia nr. 2/12 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la instituirea comisiei pentru licitație cu strigare și reducere”

Decizia nr. 2/13 din 14 decembrie 2023  „Cu privire la formarea Comisiei Administrative”

Decizia nr. 2/14 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la constituirea comisiei locale pentru protecția drepturilor copilului al orașului Cricova” 

Decizia nr. 2/27 din 14 decembrie 2023 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cricova pe anul 2024 în lectura a doua”

 

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 01.12.2023

Hotărârea nr. 67 din 22 noiembrie 2023 „Cu privire la întrunirea Consiliului orășenesc Cricova în ședința de constituire ”

Decizia nr. 1/1 din 01 decembrie 2023 „Cu privire la validarea mandatului de primar al orașului Cricova și a mandatelor de consilieri în Consiliul Orășenesc Cricova ”

Decizia nr. 1/2 din 01 decembrie 2023 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului orășenesc Cricova și componența nominală ”

 

 

 

 

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 19.09.2023

Decizia 5/1 „Cu privire la desmnarea candidaților pentru funcția de  membru al biroului electoral al secției de votare or. Cricova”

Decizia 5/2 „Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membri ai Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale”

 

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 14.09.2023

Decizia nr. 4/3 „Cu privire la executarea bugetului orașului Cricova pe I semestru al anului 2023 ”

Decizia nr. 4/4 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea îndemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei orașului Cricova”

Decizia nr. 4/5 „Cu privire la acordarea îndemnizației unice persoanelor cu funcție de demnitate publică și alesului local la expirarea mandatului ”

Decizia nr. 4/6 „Cu privire la soldul de mijloace bănești la începutul perioadei de gestiune”

Decizie nr. 4/7 „Cu privire la transmiterea în proprietate publică CMC  rețelele de iluminare stradală”

Decizia nr. 4/8 „Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică în gestiune economică”

Decizia nr. 4/9 „Cu privire la aprobarea taxei de instruire la Școla de Arte Cricova  pentru anul de studii 2023-2024”

Decizia nr. 4/10 „Cu privire la aprobarea numărului suplimentar de ore ce depășește 1,25 norma didactică la Școala de Arte pentru anul de studii 2023 - 2024”

Decizia nr. 4/12 „Cu privire la rezultatele licitației cu strigare din 01.02.2023 ”

 

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 13.04.2023

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 16.02.2023

Anul 2022

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 29.11.2022

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 23.09.2022

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 29.07.2022

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 14.06.2022

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din data de 06.05.2022

Ședința Consiliului orășenesc Cricova din 21.04.2022

Ședința Consiliului or. Cricova din 31.03.2022

Ședința Consiliului or. Cricova din 17.02.2022

Anul 2021

Deciziile Consiliului din data de 10.12.2021

Deciziile Consiliului din data de 03.12.2021

Deciziile Consiliului din data de 17.11.2021

 

Deciziile  Consiliului  din data de 20.10.2021

Deciziile Cosiliului din  data de 18.02.2021

Darea de seamă a primarului 2020.

Anul 2020

Decizia 9/1 din 11.12.2020 „ Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cricova pe anul 2021 în lectura a doua”

Decizia 3-1 Cu privire la executarea temporară a atribuțiilor de secretar al Consiliului or. Cricova.

Decizia 3-2 Cu privire la anunțarea concursului pentru funcția vacantă de secretar al Consiliului.

Decizia 3-3 Cu privire la amplasarea centrului de tineret.

Decizia 3-4 Cu privire la soldul de mijloace bănești la începutul perioadei de gestiune.

Decizia 3-5 Cu privire la introducerea unor modificări în bugetul or. Cricova pentru an.2020.

Decizia 3-6 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Primăriei or. Cricova.

Decizia 3-7 Cu privire la introducerea unor modificări în Decizia nr. 22 din 14.11.2019.

Decizia 3-9 Cu privire la aprobarea hotarelor de salubrizare și menținerea ordinei pe teritoriul or. Cricova.

Decizia 3-11 Cu privire la prelungirea contractului de locațiune încheiat cu AO ”Clubul Sportiv de Taekwondo WTF Calea Fericirii.

Decizia 3-12 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu str. P. Ungureanu,62 din or. Cricova.

Decizia 3-8 cu privire la modificarea bugetului o. Cricova pentru anul 2020.

Motivele ilegalității Deciziei nr. 3-8 din 15.07.2020.

Decizia 1-1 Darea de seamă a Primăriei despre activitatea efectuată în an. 2019.

Decizia 1-2 Cu privire la executarea bugetului or_ Cricova pe an_ 2019.

Decizia 1-3 Cu privire la activitatea Sectorului de poliție nr_ 8 or_ Cricova pe an_ 2019.

Decizia 1-4 Soldul de mijloace bănești la începutul perioadei de gestiune.

Decizia 1-5 Stabilirea categoriei instituției de învățămînt pe an_ 2020.

DECIZIA 1-6 Aprobarea planului de măsuri pentru dezvoltarea social - economică a or_Cricova pentru anii 2019 – 2023.

Decizia 1-7 Aprobarea protocolului de înfrățire mun_ Setubal și or_ Cricova.

DECIZIA 1-9 Aprobarea Regulementului cu privire la cimitirele orașului Cricova.

Decizia 1-10 Crearea componenței Comisiei locale pentru protecția drepturilor copilului.

DECIZIA 1-11 ORGANIZAREA SPARTACHIADEI SĂNĂTATE.

Anul 2019

Decizia 4-12 din 19.12.2019 Aprobarea Bugetului pe an. 2020 în lectura a II.

 

 

Decizii ale Consiliului din data de 06.12.2019

 

Anul 2018

Decizii din decembrie 2018

Decizii din 13.09.2018

Decizii din 14.06.2018

Decizie candidaturi în Biroul electoral.

Decizii din 05.04.2018

 

Deciziile consiliului din 07.12.2017

Dispozitie nr. 03-05/118 din 27.10.2017 cu privirea la examinarea proiectului de buget al orasului Cricova pe anul 2018Proiect de buget al or. Cricova, pe anul 2018.

Decizii ale Cinsiliului din data de 14 septembrie 2017:

Decizii ale Consiliului  din data de 13.10.2017:

Scoaterea la licitatie

Soldul de mijloace bănești

Rezultatele licitatiei din 30.05.2017

Modificari in Regulament utilizarea mijl. din Fondul de rezervă

Rectificarea bugetului pe an 2017

Bilantul perioadei de incalzire și sarcinile pentru 2017-2018

Fondul de investitii sociale

Modificari in buget 2017

4-10  Decizia cu privire la repartizarea terenului pentru constructia casei

Decizia 2-1 din 13.04.2017 Cu privire la executarea bugetului Primăriei Cricova pe an. 2016.

Aprobarea planului de măsuri pentru dezvoltarea social-economică a or. Cricova a.2017

Conferirea titlului de Cetățean de onoare al or. Cricova dlui V. Guțan

Darea de seamă a primăriei a.2016

Organizarea și petrecerea spartachiadei sportive SANATATE

Regulament cu privire la modul de atribuire a terenurilor

Repartizarea Fonului de Rezervă pe a. 2017

Stabilirea procedurii de calculare a prețului locațiunei terenurilor neagricoledin intravilanul or. Cricova

Aprobarea bugetului orasului Cricova  pe anul 2017 in lectura a doua.

Decizie nr.6/5 din 10 noiembrie 2016

Decizie nr.6/6 din 10 noiembrie 2016

Decizie nr.4/21 din 21 iulie 2016

Decizie nr.4/25 din 21 iulie 2016

Decizie nr.4/31 din 21 iulie 2016

Decizia Nr.3/1 din 28 aprilie 2016 cu privire la stabilirea relatiilor de infratire dintre or. Cricova si com. Cumpana

Planul de activitate

FC Cricova fotbal

Evaluarea constructiilor si impozitarea

Bilantul perioadei de incalzire

Decizia Nr. 1/2 din 11.02.2016 Cu privire la executarea bugetului Primariei orasului Cricova pe anul 2015

Decizie Nr. 19 din 11.02.2016 cu privire la organizarea si petrecerea spartachiadei sportive "SANATATE"

Decizie 6/5 din 03.12.2015 du privire la Regulament de functionare a Consiliului

Decizie nr.6/12 din 3.12.2015 cu privire la Bugetul or. Cricova 2016

Proiect de decizie-  Buget în prima lectură 2016

ORDINEA DE ZI a şedinţei Consiliului orăşănesc Cricova din 12.11.2015

Decizie nr. 5/2 din 12 noiembrie 2015 cu privire la executarea bugetului.

Decizie nr. 5/3 din 12 noiembrie 2015 cu privire la activare postului de politie.

Decizie nr. 5/4 din 12 noiembrie 2015 cu privire la schemele de amplasare a mijloacelor de semnalizare rutieră.

Decizie nr. 5/5 din 12 noiembrie 2015 cu privire la limitarea vitezei de circulatie a transportului.

Decizie nr. 5/10 din 12 noiembrie 2015 cu privire la mijloace speciale.

Decizie 1/4 don 09.07.2015 - cu privire la constituirea fractiunii PL, PSRM in cadrul Consiliului orasenesc Cricova

Decizie 1/3 din  09.07.2015 - cu privire la componenta nominala a comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului orasenesc Cricova, pag 1, pagina 2

D E C I Z I E - Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2015 în a doua lectură

D E C I Z I E  Nr.9/1 din  12 decembrie  2013 cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2014 în a doua lectură

D e c i z i a nr.10/9 din 14 noiembrie 2012 cu privire la întroducerea unor corectări în denumirea unor străzi din teritoriul oraşului Cricova.

D e c i z i a nr.10/17 din 14 noiembrie 2012 cu privire la întroducerea unor modificări a deciziei Consiliului orăşănesc Cricova nr.4/8 din 21.04.2010 şi 6/5 din 28.05.2010 “Cu privire la aprobarea listei cetăţenilor pentru atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit particulare”.

Comunicat Informativ cu privire la licitaţie "cu strigare".

La data de 29.03.2012 sa aprobat Decizia nr.3/4 "Cu privire la modificărea deciziei Consiliului orăşănesc Cricova nr.9/1din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2012 în a doua lectură”.

Pe data de 16.02.2012 în cadrul şedinţei Consiliului or.Cricova sa aprobat Decizia nr.2/5 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deşeurilor solide" şi Decizia nr.2.1 "Cu privire la executarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2011"