Datele de contact

Adresa primariei: str. Chisinaului 90, or Cricova, MD-2084.

PROGRAMUL  de LUCRU  al   PRIMĂRIEI or. CRICOVA

LUNI - VINERI  08.00 – 17.00

 

ORELE DE AUDIENŢĂ ale  PRIMARULUI

LUNI 15.00 – 17.00

VINERI 08.00 – 12.00

Poșta electronica : primcricova@gmail.com

L I S T A  funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Victor Slobozianu Primarul or.Cricova (022)453-236
2. Natalia Spătaru Secretar interimar al Consiliului orășenesc Cricova (022)453-238
3. Lilia Munteanu Anticameră (022)430-212
4. Evghenii Derdea Arhitect-șef (022)453-361
5. Galina Cravcesco Contabil-șef (022)453-343
6. Svetlana Guțu Specialist în planificare (022)430-290
7.  Irina Rusu Perceptor fiscal (022)453-270
8.  Ludmila Nicolaev Perceptor fiscal (022)453-270
9.  Valentina Cravcescu Contabil casier (022)430-343
10. Natalia Chilaru  Contabil salariu (022)453-346
12. Maria Jelehovschi Contabil bunuri materiale (022)453-346
13.  Angela Platon  Asistent social (022)430-232
14.  Elena Derevșcicova Asistent social (022)430-232

        

Map