Bine ati venit pe site-ul oficial al primariei orasului Cricova

Primaria Cricova

Cricova este un oraș din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova, situat la 11 km de Chișinău. Datorită galeriilor naturale de peste 120 km, majoritatea  folosite pentru depozitarea vinului, Cricova este una dintre cele mai mari atracții turistice din Republica Moldova. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.

mai multe despre orasul Cricova

 

Noutati

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Construcția rețelelor de apeduct și rețelelor de canalizare în cartierul locativ în perimetrul  străzii Vadul Pietrei or. Cricova

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1674463942311

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21072121/   

 Telefon de contact: (022)430-290

23.01.2023 mai departe

LICITAȚIE

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă

publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

” Servicii de amenajare și salubrizare a teritoriului pentru anul 2023 ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1673955284947

link direct: https://achizitii.md/ro/public/tender/21071804/   

 Telefon de contact: 022-430290

17.01.2023 mai departe

LICITAȚIE

      Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 01.02.2023, orele 10.00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90

desfășurarea licitaţiei „cu strigare” a dreptului de locațiune a încăperii pe un termen de 10 ani și de vânzare a terenurilor pentru construcția caselor individuale:

Dreptul de locațiune pe un termen de 10 ani:

  1. încăpere cu nr. cadastral 3156105.041.01.072 cu suprafaţa de 791,83 m.p., pentru locațiune, str. Chișinăului 95 f/n, destinație alimentară, preţ iniţial 100 mii lei

Vânzare a terenurilor:

  1. teren cu nr. cadastral 3156108403 cu suprafaţa de 0,0612 ha, pentru construcţia casei individuale de locuit, str. Alba Iulia f/n, preţ iniţial 800  mii lei
  2. teren cu nr. cadastral 3156108404 cu suprafața de 0,0613 ha, pentru construcția casei individuale de locuit, str. Izvoarelor f/n, preț inițial 800 mii lei;

Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat până la data de 31.01.2023, orele 12:00:

  •  cererea şi setul de documente;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul de vânzare a bunului;
  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei.

    IBAN pentru achitarea taxei de participare - MD25TRPDAK142310A11185AA

    IBAN pentru achitarea acontului a dreptului de locațiune a încăperii -  MD85TRGDAK14225201510000.

    IBAN pentru achitarea acontului pentru vânzarea terenului -  MD45TRPDAK371210B02821AB

  Informaţii la tel. (022)453-236; (022)430-212.

17.01.2023 mai departe