Sedintele consiliului

Anul 2019

04.09.2019: DISPOZITIA CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA.

DISPOZIRIE CONVOCAREA CONSILIULUI 14.02.2019.

Dispozitia sedinta consiliului 15.02.2019.

Anul 2018

SEDINTA CONSILIULUI 06.12.2018.

Convocarea sedintei 01.11.2018

Decizii din 13.09.2018

Decizii din 14.06.2018

Dispozitie nr. 03-5-65 Cu privire la convocarea sedintei consiliului.

Deciziile din 05.04.2018

Dispozitia nr. 03-5-36 din 28.03.2018 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului la data de 05.04.2018.

 

Deciziile din 15.02.2018

Dispozitie convocarea sedintei consiliului la 15.02.2018

Anul 2017

Dispozitie cu privire la convocarea sedintei consiliului la 07.12.2017

Dispozitia convocarea ședintei extraordinare 13.10.2017

Dispozitie sedinta consiliului din 14.09.2017

Dispoziția  convocarea extraordinară a Consiliului

Specialisti de a incheia procese verbale contraventionale

Înlăturarea consecintelor calamitatilor nturale 2017

Dispoziția cu privire la convocarea sedinței la data de 13.04.2017

Dispoziația cu privire la Convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășănesc Cricova

Anul 2016

D I S P O Z I Ţ I E  nr. 03-5/ 12 Din_03_februarie  2016 cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova

Anul 2015

D I S P O Z I Ţ I E  nr. 03-5/ 165 din 04  noiembrie 2015
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşănesc Cricova

Arhiva

26.09.2012 La data de 28.09.2012 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşănesc Cricova pe data de 27.09.2012, orele 09-00 în incinta Primăriei oraşului Cricova cu următoarea

La data 29.03.2012 la ora 9.00 în incinta Primăriei or.Cricova se va desfăşura Şedinţa Consiliului orăşănesc prin Dispoziţia Primarului nr.03-5/57 din 23.03.2012 Partea1, Partea2, Partea3