Contracte atribuite

Tip contract Data încheierii contractului Cîștigător Denumirea obiectului achiziției Suma contractului inclusiv TVA (lei) Numărul procedurii
De bază 15.05.2019 5 AQ Invest SRL  Lucrări de construcție a terenului sportiv universal – multifuncțional din or. Cricova, str. I. Creangă, 29 mun. Chișinău     772495,56  21007005 
De bază 03.05.2019  Fabianca SRL  Lucrări de reparație la Grădinița nr. 33, str. Dacia, 8, or. Cricova, mun. Chișinău     373914,26  21006646 
De bază 28.03.2019  Credoprim SRL  Achiziţionarea produselor lactate pentru perioada 01.04.2019 – 31.12.2019     627048,00  21005855 
De bază 29.01.2019  Î.M. Regia Comunal-Locativă Cricova  Servicii de amenajare a teritoriului pentru anul 2019     958800,89  21004353 
De bază 04.01.2019  Baguette SRL  Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2019     36306,50  21001929 
De bază  04.01.2019  Nipetgal SRL  Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2019     240017,93  21001929 
De bază  04.01.2019  Alim-Total SRL  Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2019     197401,50  21001929 
De bază  04.01.2019  Amager-Com SRL  Achiziţionarea produselor alimentare pentru anul 2019     436040,00  21001929 
De bază 04.01.2019  Dant-Agro SRL  Achiziţionarea ouălor de găină pentru anul 2019     36400,00  21001929 
De bază 04.01.2019  Premium Catering SRL  Achiziţionarea cărnii de vită pentru anul 2019     189600,00  21001929 

Contracte atribuite 2018.