Datele de contact

Adresa primariei: str. Chisinaului 90, or Cricova.

PROGRAM DE LUCRU AL PRIMĂRIEI

LUNI 08.00 – 18.00

MARŢI – VINERI 08.00 – 17.00

ORELE DE AUDIENŢĂ A PRIMARULUI

LUNI 15.00 – 18.00

VINERI 08.00 – 12.00

Poșta electronica : primcricova@mail.ru

L I S T A - funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
  1 Valentin Guţan Primar al or. Cricova 022-45-32-36
  2 Certan Irina Secretar interimar al Consilului 022-45-32-38
  3 Galina Cravcesco Contabil -şef 022-45-33-43
  4 Nina Bîtcă Contabil-şef adjunct 022-45-33-46
  5 Evgheni Derdea Arhitect 022-45-33-61
  6 Valeri Perceamlî Inginer cadastral 022-45-33-61
  7 Nina Brăilean Perceptor fiscal 022-45-32-70
  8 Natalia Spătaru Perceptor fiscal 022-45-32-70
  9 Cristina Romanciuc Specialist în planificare 022-43-02-32
  10 Rusu Valeriu Specialist  
  11 Silvia Pruteanu Jurist 022-45-41-56
 12 Lilia Munteanu Asistent social 022-43-02-32
 13 Valentina Cravcescu Contabil-casier 022-45-33-43
  14 Maria Jelihivschi Contabil bunuri materiale 022-45-33-46
  15 Natalia Chilaru Contabil salariu 022-45-33-46

        

Map