Anunturi - achizitii publice

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea ofertelor de prețuri publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

”Reconstrucția scuarului din str. Chișinăului, or. Cricova, mun. Chișinău ”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21013797

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21013797

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea ofertelor de prețuri publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Achiziționarea de tractoare și accesorii”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21012012

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21012012

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de prețuri publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Lucrări de reparație a străzii Ungureanu din or. Cricova (instalarea bordurei)”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21011189

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21011189

 Telefon de contact: 022-430290

 


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cererea ofertelor de prețuri publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Lucrări de reparație a străzii Ungureanu din or. Cricova (instalarea bordurei)”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21011188

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21011188

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Lucrări de restabilire a străzii Ungureanu din or. Cricova, mun. Chișinău” (Repetat)

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21010335

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21010335

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de prețuri publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Lucrări de reparție la Grădinița nr. 33 din or. Cricova”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21009894

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21009894

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP”

MTender privind achiziționarea

”Lucrări de restabilire a străzii Ungureanu din or. Cricova, mun. Chișinău” (Repetat)

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21009432

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21009432

Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Lucrări de restabilire a străzii Ungureanu din or. Cricova, mun. Chișinău

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21008404

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21008404

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  ”Lucrări de construcție a terenului sportiv universal – multifuncțional din or. Cricova, str. I. Creangă, 29, mun. Chișinău (Repetat)

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21007005

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21007005

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  ”Lucrări de reparație la Grădinița nr. 33, str. Dacia, 8, or. Cricova, mun. Chișinău”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21006646

link direct :       https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21006646

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  ”Lucrări de construcție a terenului sportiv universal-multifuncțional din or. Cricova, str. I. Creangă, 29, mun. Chișinău”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21006338

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21006338

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  ”Lucrări de construcție a terenului sportiv universal-multifuncțional din or. Cricova, str. I. Creangă, 29, mun. Chișinău”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21006173

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21006173

Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  ”Produse lactate pentru perioada 01.04.2019 – 31.12.2019”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21005855

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21005855

 Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Cerere a ofertelor de preț publicată în SIA ”RSAP” MTender privind ”Servicii de amenajare pentru anul 2019”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21004353

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/21004353

Telefon de contact: 022-430290


Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație deschisă publicată în SIA ”RSAP” MTender privind ”Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2019”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

ID – ul procedurii: 21001929

link direct :      https://achizitii.md/ro/public/tender/list?q=21001929

Telefon de contact: 022-430290 

Primăria or. Cricova anunță pentru data de 26.04.2018, ora10.00 în incinta Primăriei or. Cricova, str. Chișinăului, 90, desfășurarea ”licitației cu strigare” de vînzare-cumpărare a terenurilor și bunului:

Dreptul de arendă:
1.  teren cu nr. cadastral 3156301209 cu suprafața de 0,3000 ha, neproductiv, pentru amplasarea unui azil pentru animale fără adăpost, or. Cricova, extravilan, preț inițial 25 mii lei;

Vînzare-Cumpărare:
1. teren cu nr. cadastral 3156108356 cu suprafața de 0,0719 ha, pentru construcția casei individuale de locuit, str. Meșterul Manole, 6, preț inițial  260 mii lei;
2. teren cu nr. cadastral 3156106156 cu suprafața de 0,0597 ha, pentru construcții (grădini) , str. Al.Mateevici, preț inițial  160 mii lei;
3. teren cu nr. cadastral 3156105356 cu suprafața de 0,0573 ha, pentru construcții(grădini), str. Tineretului,  preț inițial  170 mii lei;
4. teren cu nr. cadastral 3156105366 cu suprafața de 0,0232 ha, pentru construcții (grădini) ,str. Tineretului, preț inițial  60 mii lei;
5. Automobil Scoda Octavia Tour, anul fabricării 2008, capacitatea  motorului 1,6 litri, preț inițial 36 900,00 lei;

Pentru participare la licitație este necesar de prezentat cererea  și setul de documente pînă la data de 25.04.2018, orele 12.00, dovada achitării acontului în mărime de 10% din prețul de vînzare a bunului și taxei de participare în mărime de 500 lei pentru persoanele fizice și 1000 lei pentru persoanele juridice.
 Informații la tel. 022 453236, 022 453238, 022 453361.